Giao tiếp bằng Tiếng Việt cải cách

0 1

Cười rụng rốn với màn giao tiếp bằng tiếng Việt cải cách của mẹ Thanh Trần. Nếu một ngày, tiếng Việt cải cách được đưa vào hiện thức thì…. cả mẹ cả con cùng đi học lại???

[Total: 0   Average: 0/5]
Bạn cũng có thể thích
Bình luận
Loading...