Giao tiếp bằng Tiếng Việt cải cách

0 2

Cười rụng rốn với màn giao tiếp bằng tiếng Việt cải cách của mẹ Thanh Trần. Nếu một ngày, tiếng Việt cải cách được đưa vào hiện thức thì…. cả mẹ cả con cùng đi học lại???

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.